Настоящите Общи условия за ползване на сайта Травел Дрийм са неразделна част от Политика за поверителност.

Ползвателите на сайта се съгласяват изрично (безусловно) с настящата Политика за поверителност и свързаните с нея Условия за предоставяне на лични данни.

Ползвателите на сайта Травел Дрийм се съгласяват да предоставят необходимите за правилното функциониране на сайта и коректното предоставяне на услуги от страна на Травел Дрийм ООД лични данни, упоменати в Политика за поверителност.

За да може ползвател на сайта да получи от Травел Дрийм, коректна информация по предоставяните услуги, следва да се регистира, като това предполага предоставянето на данни касаещи регистрацията упаменати в Политика за поверителност.

Регистрирайки се и заявявайки желанието си да получи надлежната информация, Ползвателят на сайта се съгласява с Общите условия за ползване на сайта Травел Дрийм, както и с разписаните в Политика на поверителност условия за предоставяне на личните данни.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: